LĐLĐ An Giang:

Thành lập Công đoàn các khu công nghiệp đầu tiên trên đất lúa