Tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khác nhau như thế nào?

Công nhân làm việc tại doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Ảnh minh họa: T.Thúy.
Công nhân làm việc tại doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Ảnh minh họa: T.Thúy.
Công nhân làm việc tại doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Ảnh minh họa: T.Thúy.
Lên top