Bạc Liêu: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu, thấp nhất 50.000 đồng

Mức thưởng Tết tại Bạc Liêu cao nhất 100 triệu thấp nhất chỉ 50.000 đồng. Ảnh minh họa
Mức thưởng Tết tại Bạc Liêu cao nhất 100 triệu thấp nhất chỉ 50.000 đồng. Ảnh minh họa
Mức thưởng Tết tại Bạc Liêu cao nhất 100 triệu thấp nhất chỉ 50.000 đồng. Ảnh minh họa
Lên top