Thưởng Tết chia làm 2 lần một năm: Người lao động liệu có muốn?

Sau một năm làm việc vất vả, cuối năm là dịp người lao động có nhu cầu mua sắm nhiều hơn để có cái Tết đầy đủ. Ảnh minh họa.
Sau một năm làm việc vất vả, cuối năm là dịp người lao động có nhu cầu mua sắm nhiều hơn để có cái Tết đầy đủ. Ảnh minh họa.
Sau một năm làm việc vất vả, cuối năm là dịp người lao động có nhu cầu mua sắm nhiều hơn để có cái Tết đầy đủ. Ảnh minh họa.
Lên top