Tháng Công nhân 2018 tại Bình Định: “Mỗi CĐCS – Một lợi ích đoàn viên”

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định tặng qàu cho NLĐ khó khăn
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định tặng qàu cho NLĐ khó khăn