Tháng Công nhân 2018 tại Bình Định: “Mỗi CĐCS – Một lợi ích đoàn viên”

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định tặng qàu cho NLĐ khó khăn
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định tặng qàu cho NLĐ khó khăn
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định tặng qàu cho NLĐ khó khăn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM