BHXH VIỆT NAM:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt người dân

Ngành BHXH ứng dụng CNTT vào nhiều khâu, cắt giảm các thủ tục hành chính giúp phục vụ đối tượng tốt hơn. Ảnh: K.N
Ngành BHXH ứng dụng CNTT vào nhiều khâu, cắt giảm các thủ tục hành chính giúp phục vụ đối tượng tốt hơn. Ảnh: K.N
Ngành BHXH ứng dụng CNTT vào nhiều khâu, cắt giảm các thủ tục hành chính giúp phục vụ đối tượng tốt hơn. Ảnh: K.N
Lên top