Đề nghị kiện doanh nghiệp ra tòa nếu để nợ BHXH, BHYT

Doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm, người lao động chịu thiệt.Ảnh: NHẬT HỒ
Doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm, người lao động chịu thiệt.Ảnh: NHẬT HỒ
Doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm, người lao động chịu thiệt.Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top