Tăng ca dịp cuối năm: Niềm vui của không ít công nhân

Nhờ làm thêm vào ngày nghỉ, chị Đặng Thị Anh - công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - sắm được nhiều quà Tết hơn cho con. Ảnh: Phương Quỳnh
Nhờ làm thêm vào ngày nghỉ, chị Đặng Thị Anh - công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - sắm được nhiều quà Tết hơn cho con. Ảnh: Phương Quỳnh
Nhờ làm thêm vào ngày nghỉ, chị Đặng Thị Anh - công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - sắm được nhiều quà Tết hơn cho con. Ảnh: Phương Quỳnh
Lên top