Công nhân nhà trọ: Mong tăng ca cuối năm để có…Tết

Công nhân nhà trọ tâm tư vấn đề thưởng Tết, tăng ca dịp cuối năm. 
Ảnh: Đặng Luân
Công nhân nhà trọ tâm tư vấn đề thưởng Tết, tăng ca dịp cuối năm. Ảnh: Đặng Luân
Công nhân nhà trọ tâm tư vấn đề thưởng Tết, tăng ca dịp cuối năm. Ảnh: Đặng Luân
Lên top