Tặng 200 suất quà tết cho đoàn viên tại chương trình Tết Sum vầy 2019

Ông Ngô Xuân Thắng (thứ 3 từ phải sang) - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng và ông Phan Văn Kha (thứ 3 từ trái sang) - Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng trao quà cho các đoàn viên tại chương trình Tết Sum Vầy 2019. Ảnh: Hoàng Vinh
Ông Ngô Xuân Thắng (thứ 3 từ phải sang) - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng và ông Phan Văn Kha (thứ 3 từ trái sang) - Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng trao quà cho các đoàn viên tại chương trình Tết Sum Vầy 2019. Ảnh: Hoàng Vinh
Ông Ngô Xuân Thắng (thứ 3 từ phải sang) - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng và ông Phan Văn Kha (thứ 3 từ trái sang) - Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng trao quà cho các đoàn viên tại chương trình Tết Sum Vầy 2019. Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top