LĐLĐ TỈNH THANH HOÁ:

Tổ chức Tết Sum vầy đầm ấm cho công nhân

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà cho CNLĐ. Ảnh: Q.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà cho CNLĐ. Ảnh: Q.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trao quà cho CNLĐ. Ảnh: Q.D
Lên top