Tâm sự của một công nhân: "Tết này tôi không về quê cũng không sắm sửa gì"

Chị Duyên dẫn con trai đi mua dụng cụ học tập. Ảnh: Minh Châu
Chị Duyên dẫn con trai đi mua dụng cụ học tập. Ảnh: Minh Châu
Chị Duyên dẫn con trai đi mua dụng cụ học tập. Ảnh: Minh Châu
Lên top