Nghệ An: Dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết phòng dịch COVID-19

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Lễ hội Bươn Xao (Tân Kỳ-Nghệ An) năm 2020. Ảnh: QĐ
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Lễ hội Bươn Xao (Tân Kỳ-Nghệ An) năm 2020. Ảnh: QĐ
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Lễ hội Bươn Xao (Tân Kỳ-Nghệ An) năm 2020. Ảnh: QĐ
Lên top