Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết

Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết. Ảnh: TT
Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết. Ảnh: TT
Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết. Ảnh: TT
Lên top