Sôi nổi hội thao công nhân lao động ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa

Bóng đá nam thu hút 10 CĐCS tham gia tranh tài tại hội thao công năm 2019. Ảnh: P.L
Bóng đá nam thu hút 10 CĐCS tham gia tranh tài tại hội thao công năm 2019. Ảnh: P.L
Bóng đá nam thu hút 10 CĐCS tham gia tranh tài tại hội thao công năm 2019. Ảnh: P.L
Lên top