Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần: UBND tỉnh yêu cầu giải trình, báo cáo

Bà Trần Thị Hoài Thanh - GĐ Sở LĐTBXH Gia Lai trình bày về những khoản nợ của cơ quan. Ảnh: Đ.V
Bà Trần Thị Hoài Thanh - GĐ Sở LĐTBXH Gia Lai trình bày về những khoản nợ của cơ quan. Ảnh: Đ.V
Bà Trần Thị Hoài Thanh - GĐ Sở LĐTBXH Gia Lai trình bày về những khoản nợ của cơ quan. Ảnh: Đ.V
Lên top