Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần “chồng chất”

Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH trình bày về các số nợ của cơ quan. Ảnh Đ.V
Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH trình bày về các số nợ của cơ quan. Ảnh Đ.V
Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH trình bày về các số nợ của cơ quan. Ảnh Đ.V
Lên top