Sếp Hàn Quốc thi gói bánh chưng cùng công nhân

Lãnh đạo Cty TNHH Sam Sung điện tử Việt Nam Thái Nguyên thi gói bánh chưng cùng công nhân Cty.
Lãnh đạo Cty TNHH Sam Sung điện tử Việt Nam Thái Nguyên thi gói bánh chưng cùng công nhân Cty.
Lãnh đạo Cty TNHH Sam Sung điện tử Việt Nam Thái Nguyên thi gói bánh chưng cùng công nhân Cty.
Lên top