Tết Sum vầy của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Sum vầy năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã mang đến cái Tết đầm ấm cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh.
Tết Sum vầy năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã mang đến cái Tết đầm ấm cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh.
Tết Sum vầy năm 2019 do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã mang đến cái Tết đầm ấm cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh.
Lên top