Sẽ tổ chức 12 trung tâm thảo luận tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.C
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.C
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.C
Lên top