Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 27: Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch kinh phí công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top