Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) lên xe Công đoàn để về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) lên xe Công đoàn để về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) lên xe Công đoàn để về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top