Quyết liệt bảo đảm quyền lợi BHXH của người lao động

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Lên top