BHXH và Công đoàn phối hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ: Thiết thực và hiệu quả

CNLĐ Công ty T.L được trả tiền nợ lương vào ngày cận Tết Kỷ Hợi. Ảnh: P.V
CNLĐ Công ty T.L được trả tiền nợ lương vào ngày cận Tết Kỷ Hợi. Ảnh: P.V
CNLĐ Công ty T.L được trả tiền nợ lương vào ngày cận Tết Kỷ Hợi. Ảnh: P.V
Lên top