Công đoàn tỉnh Quảng Nam: Thời cơ và thách thức

Công đoàn Quảng Nam luôn có hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH XUÂN
Công đoàn Quảng Nam luôn có hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH XUÂN
Công đoàn Quảng Nam luôn có hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH XUÂN
Lên top