Phú Thọ: Đại hội điểm Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lên top