Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang giải đáp việc tham gia công đoàn của người lao động nước ngoài

Nhiều khúc mắc của NLĐ đã được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại.
Nhiều khúc mắc của NLĐ đã được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại.
Nhiều khúc mắc của NLĐ đã được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top