Phối hợp tuyên truyền và tạo thuận lợi cho giáo viên

Bà Vũ Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 (giữa) - sinh hoạt chuyên môn với các giáo viên. Ảnh: P.V
Bà Vũ Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 (giữa) - sinh hoạt chuyên môn với các giáo viên. Ảnh: P.V
Bà Vũ Thị Kim Thanh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 (giữa) - sinh hoạt chuyên môn với các giáo viên. Ảnh: P.V
Lên top