Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với cán bộ CĐ Đồng Nai

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị.
Lên top