Ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh: VGP
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh: VGP
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Ảnh: VGP
Lên top