Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động CĐ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo các CĐ ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo các CĐ ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo các CĐ ngành, Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Xuân Trường
Lên top