Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm và chúc Tết Trung đoàn 36

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36.
Lên top