Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho công nhân, lao động Hà Tĩnh bị thiệt hại vì lũ lụt thông qua tiếp nhận của LĐLĐ Hà Tĩnh.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho công nhân, lao động Hà Tĩnh bị thiệt hại vì lũ lụt thông qua tiếp nhận của LĐLĐ Hà Tĩnh.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tiền hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho công nhân, lao động Hà Tĩnh bị thiệt hại vì lũ lụt thông qua tiếp nhận của LĐLĐ Hà Tĩnh.
Lên top