Hỗ trợ 10 máy xịt nước giúp vệ sinh trường lớp bị ảnh hưởng do lũ lụt

Các điểm trường tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngập chìm trong nước. Ảnh: LPL
Các điểm trường tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngập chìm trong nước. Ảnh: LPL
Các điểm trường tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngập chìm trong nước. Ảnh: LPL
Lên top