UỶ VIÊN T.Ư ĐẢNG - CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các hoạt động Tháng Công nhân

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (phải ảnh) thăm khu nhà trọ công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (phải ảnh) thăm khu nhà trọ công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (phải ảnh) thăm khu nhà trọ công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top