UỶ VIÊN T.Ư ĐẢNG - CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

Phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các hoạt động Tháng Công nhân

HÀ ANH thực hiện |

Trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ, được nhân dân, Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế LĐ (1.5.1886 - 1.5.2019), Tháng Công nhân 2019… đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động về những hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong Tháng Công nhân 2019 và trước những thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì đoàn viên, NLĐ sẽ phải có những hành động cụ thể nào.

- Thưa Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tháng Công nhân hằng năm là dịp để các cấp Công đoàn (CĐ) trong cả nước tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ. Trong Tháng Công nhân 2019, Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ sẽ tập trung vào những hoạt động nào?

Chủ tịch Bùi Văn Cường:

- Tháng Công nhân năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hăng hái thi đua phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, nhiệm kỳ 2018-2023; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019); kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế LĐ (1.5.1886 - 1.5.2019). Ngay từ cuối tháng 1.2019, Tổng LĐLĐVN chủ động xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 tới các cấp CĐ nhằm tổ chức sâu rộng Tháng Công nhân năm 2019 gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh LĐ; khẳng định vai trò của tổ chức CĐVN, phối hợp cùng hệ thống chính trị tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề: “Mỗi CĐ cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, phấn đấu mỗi CĐ cơ sở trong DN đều có hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, đồng thời phát huy cao nhất vai trò của công nhân đối với sự phát triển chung của DN, của đất nước. Trong Tháng Công nhân năm 2019, các cấp CĐ sẽ tập trung tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNLĐ tại các DN, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “LĐ giỏi”, “LĐ sáng tạo”; tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, CNLĐ; tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các CNLĐ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong LĐ sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức CĐ phát động.

Các cấp CĐ chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như: Đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho CNLĐ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên. Rà soát TƯLĐTT và đề xuất, thương lượng với người sử dụng LĐ cam kết để người LĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp… Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ, nhất là tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

- Năm 2019 là năm thứ 8 liên tiếp Tổng LĐLĐVN phát động Tháng Công nhân. Tháng Công nhân năm nay có điểm gì khác biệt với những lần tổ chức trước đây, thưa đồng chí?

Chủ tịch Bùi Văn Cường:

- Sau 8 năm phát động, Tháng Công nhân đã trở thành hoạt động tiêu biểu của tổ chức CĐ thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, giành được sự quan tâm, ghi nhận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận lan tỏa sâu sắc trong cán bộ, đoàn viên, người LĐ và cộng đồng xã hội. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời không ngừng nghiên cứu, đổi mới nội dung và cách thức tổ chức nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động Tháng Công nhân, năm nay, nội dung hoạt động Tháng Công nhân có sự phân định rõ ràng, phù hợp với đặc điểm, quy mô, nguồn lực của từng cấp CĐ, của cơ quan, đơn vị, DN và được đồng loạt tổ chức trong cùng một ngày 11.5.2019 - tạo cao điểm hoạt động của Tháng Công nhân năm 2019.

Ở cấp cơ sở, với phương châm “Mỗi CĐ cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, Ban Chấp hành CĐ cơ sở phối hợp với người sử dụng LĐ lựa chọn tổ chức một hoạt động thiết thực nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần, chính trị cho đoàn viên, người LĐ. Ban Chấp hành CĐ cơ sở đề xuất với người sử dụng LĐ tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người LĐ, ghi nhận đóng góp quan trọng của người LĐ và động viên người LĐ gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, DN.

Ở cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, chú trọng thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; phấn đấu mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ TCty trực thuộc có 10 “Mái ấm CĐ” hỗ trợ đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

Tổng LĐLĐVN tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ giao lưu, đối thoại với công nhân kỹ thuật bậc cao nhằm khẳng định những đóng góp của công nhân kỹ thuật bậc cao đối với sự phát triển của đất nước; đề xuất chế độ, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân bậc cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là vấn đề mới đang được quan tâm, cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chương trình CĐ đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước đã được Đại hội XII CĐVN thông qua.

- Trong Tháng Công nhân năm 2019, các cấp CĐ đã có những hành động, cụ thể, thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Vậy, thưa đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, phía đoàn viên, NLĐ cũng cần phải thực hiện và phấn đấu như thế nào để hưởng ứng Tháng Công nhân, Kỷ niệm Ngày Quốc tế LĐ 1.5 và đáp ứng được nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

Chủ tịch Bùi Văn Cường:

- Trải qua 90 năm đồng hành cùng dân tộc, CĐVN không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức CĐVN trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người LĐ, tổ chức CĐ xác định tập trung đổi mới tư duy hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐ toàn hệ thống, chuyển mạnh từ tư duy hành chính, bao cấp, các hoạt động phong trào thuần túy chuyển sang việc thực hiện chức năng cốt lõi của tổ chức CĐ, đó là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người LĐ.

CĐ chú trọng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến LĐ và CĐ. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước LĐ tập thể trong các DN, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước; tăng cường đối thoại, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa ước LĐ tập thể và các chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ. Chủ động rà soát, phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với người LĐ tại các DN phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn. Tham mưu với Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương chăm lo lợi ích người LĐ, tập trung vào việc xây dựng các thiết chế CĐ, phục vụ đoàn viên là công nhân đang làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Các cấp CĐ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm CĐ”. Phối hợp với các đối tác đã ký kết trong chương trình phúc lợi, tổ chức ít nhất 1 lần cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư đông công nhân thuê trọ. Tổ chức các hoạt động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho đoàn viên, NLĐ, phát triển và bảo vệ việc làm bền vững, phòng ngừa vi phạm pháp luật của giới chủ đối với người LĐ. Phát triển các hoạt động tuyên truyền, hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao thể chất cho đoàn viên, người LĐ, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Về phía người LĐ, để thiết thực lập thành tích chào mừng Tháng Công nhân, kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế LĐ và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, tôi đề nghị mỗi CNVCLĐ cần nhận thức rõ về thời cơ, thách thức, tác động của bối cảnh tình hình mới đến đời sống, việc làm, từ đó có ý thức tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để chủ động thích nghi với yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Nâng cao nhận thức về pháp luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức CĐ phát động, nỗ lực LĐ, sản xuất, phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, DN… qua đó góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

HÀ ANH thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: “Dừng lại là mất trận địa”

X.N |

Cuối chiều 12.4, làm việc với Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Định, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hoạt động công đoàn trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Đồng chí Bùi Văn Cường dự Hội nghị Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới

Xuân Hiếu (từ Hy Lạp) |

Ngày 3.4, tại Athens, Hy Lạp, Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới (LHCĐTG) 2019 đã khai mạc với sự tham gia của 63 đại biểu gồm các đồng chí trong Hội đồng Chủ tịch, Ban Thư ký, Uỷ ban Kiểm tra Tài chính và đại diện các Văn phòng khu vực của LHCĐTG. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch LHCĐTG, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị.

Cần tập trung phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Hoàng Hoan |

Chiều 28.2, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng về việc thực hiện các nghị quyết của Tổng LĐLĐVN, những vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

PODCAST: Giờ thứ 9 – Sự giả dối mà tôi căm ghét (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ai rồi cũng cảm thấy vai trò, trách nhiệm của những người chủ gia đình lớn đến thế nào trong việc duy trì cuộc hôn nhân mà chúng ta đã tự nguyên lựa chọn một cách êm ấm, hạnh phúc. Đừng tự chà đạp, hủy hoại tổ ấm mà chúng ta từng dành trọn tâm huyết, sức lực vun vén, dựng xây...

Chủ tịch nước gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên - người đã dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Hạnh phúc viên mãn của Son Ye Jin ở tuổi 41

THU HƯƠNG |

Ở tuổi 41, Son Ye Jin là minh hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc với sự nghiệp phim ảnh đáng nể. Cô kết hôn cùng Hyun Bin hồi tháng 3.2022 và chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Công chúng ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên và gọi cô là “Người phụ nữ may mắn có trong tay tất cả mọi thứ”.

TPHCM triển khai nhiều đầu việc đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Các mô hình tổ chức lãnh đạo, điều hành dự án Vành đai 3 được TPHCM thành lập nhằm đảm bảo tiến độ, đẩy nhanh hoàn thành dự án.

Chứng khoán: Mô hình 2 đáy được củng cố, VN-Index có thể hồi phục từ đáy 2

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index tăng điểm từ đầu phiên ngày 27.6 đồng thuận với thị trường chứng khoán thế giới. Theo nhận định của Công ty chứng khoán MB (MBS), mô hình 2 đáy hồi phục đang được củng cố.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: “Dừng lại là mất trận địa”

X.N |

Cuối chiều 12.4, làm việc với Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Định, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hoạt động công đoàn trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Đồng chí Bùi Văn Cường dự Hội nghị Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới

Xuân Hiếu (từ Hy Lạp) |

Ngày 3.4, tại Athens, Hy Lạp, Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới (LHCĐTG) 2019 đã khai mạc với sự tham gia của 63 đại biểu gồm các đồng chí trong Hội đồng Chủ tịch, Ban Thư ký, Uỷ ban Kiểm tra Tài chính và đại diện các Văn phòng khu vực của LHCĐTG. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch LHCĐTG, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị.

Cần tập trung phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Hoàng Hoan |

Chiều 28.2, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng về việc thực hiện các nghị quyết của Tổng LĐLĐVN, những vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.