Đồng chí Bùi Văn Cường dự Hội nghị Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới

Đồng chí Bùi Văn Cường (thứ ba từ phải sang) chủ trì và phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch LHCĐTG. Ảnh: X.H
Đồng chí Bùi Văn Cường (thứ ba từ phải sang) chủ trì và phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch LHCĐTG. Ảnh: X.H
Đồng chí Bùi Văn Cường (thứ ba từ phải sang) chủ trì và phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch LHCĐTG. Ảnh: X.H
Lên top