BHXH TỈNH BÌNH DƯƠNG:

Phát hiện hơn 100 trường hợp mượn hồ sơ người khác để làm sổ BHXH

CNLĐ tại một phân xưởng sản xuất ở tỉnh Bình Dương. Ảnh minh hoạ: C.H
CNLĐ tại một phân xưởng sản xuất ở tỉnh Bình Dương. Ảnh minh hoạ: C.H
CNLĐ tại một phân xưởng sản xuất ở tỉnh Bình Dương. Ảnh minh hoạ: C.H
Lên top