PCT Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải làm việc tại Hải Phòng

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ làm việc với LĐLĐ thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ làm việc với LĐLĐ thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ làm việc với LĐLĐ thành phố.
Lên top