Ninh Bình: Trao máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

10 bộ máy tính bảng trị giá 50 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
10 bộ máy tính bảng trị giá 50 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
10 bộ máy tính bảng trị giá 50 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top