"Sóng và máy tính cho em" giúp học sinh Sơn La đến lớp

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh tỉnh Sơn La được học tập giữa đại dịch COVID-19.
Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh tỉnh Sơn La được học tập giữa đại dịch COVID-19.
Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh tỉnh Sơn La được học tập giữa đại dịch COVID-19.
Lên top