Niềm vui của công nhân bên “Tết sum vầy”

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ nhất từ trái sang) lên tận nơi xem bánh chưng các đội gói.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ nhất từ trái sang) lên tận nơi xem bánh chưng các đội gói.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ nhất từ trái sang) lên tận nơi xem bánh chưng các đội gói.
Lên top