CUỘC THI VIẾT “Viết về người lao động - viết cho người lao động”

Những người thầy không im lặng trước nỗi đau

Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Đồng Tháp Mai Văn Bé Bảy tặng BHYT cho HS khó khăn. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Đồng Tháp Mai Văn Bé Bảy tặng BHYT cho HS khó khăn. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Đồng Tháp Mai Văn Bé Bảy tặng BHYT cho HS khó khăn. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top