NHỮNG RÀO CẢN CẦN PHÁ BỎ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ (Kỳ 2):

Nhọc nhằn lao động nữ nông thôn bám trụ lề phố

Lao động nữ nông thôn lên thành phố kiếm sống. Ảnh: PV
Lao động nữ nông thôn lên thành phố kiếm sống. Ảnh: PV
Lao động nữ nông thôn lên thành phố kiếm sống. Ảnh: PV
Lên top