Phụ nữ Việt Nam tham gia lực lượng lao động cao nhất thế giới

Lao động nữ ngành dệt may. Ảnh Quế Chi
Lao động nữ ngành dệt may. Ảnh Quế Chi
Lao động nữ ngành dệt may. Ảnh Quế Chi
Lên top