Những rào cản cần phá bỏ đối với lao động nữ: Làm nhiều nhưng hưởng chẳng bao nhiêu (Kỳ 1)

Một tờ rơi quảng cáo tuyển dụng lao động tại KCN Thăng Long (Hà Nội) trong đó nêu rõ tuyển dụng lớn lượng công nhân nam (không tuyển nữ). Ảnh: NGUYỄN NGA
Một tờ rơi quảng cáo tuyển dụng lao động tại KCN Thăng Long (Hà Nội) trong đó nêu rõ tuyển dụng lớn lượng công nhân nam (không tuyển nữ). Ảnh: NGUYỄN NGA
Một tờ rơi quảng cáo tuyển dụng lao động tại KCN Thăng Long (Hà Nội) trong đó nêu rõ tuyển dụng lớn lượng công nhân nam (không tuyển nữ). Ảnh: NGUYỄN NGA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM