Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ưu tiên chăm lo cho lao động nữ

Nữ CN Samsung nghỉ ngơi tại "Mommy room".
Nữ CN Samsung nghỉ ngơi tại "Mommy room".