Ưu tiên chăm lo cho lao động nữ

Nữ CN Samsung nghỉ ngơi tại "Mommy room".
Nữ CN Samsung nghỉ ngơi tại "Mommy room".