Nhà ở cho công nhân thuê ở Vũng Áng (Hà Tĩnh): Sớm lâm cảnh ế ẩm

Nhà ở thí điểm cho CN và NLĐ thuê của Mitraco ở Vũng Áng đang ế ẩm. Ảnh: TRẦN TUẤN
Nhà ở thí điểm cho CN và NLĐ thuê của Mitraco ở Vũng Áng đang ế ẩm. Ảnh: TRẦN TUẤN
Nhà ở thí điểm cho CN và NLĐ thuê của Mitraco ở Vũng Áng đang ế ẩm. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top