Bộ luật Lao động (sửa đổi): Tăng giờ làm thêm, tăng tuổi nghỉ hưu

Hãy quan tâm đến đời sống của công nhân lao động

Lao động nữ sản xuất trực tiếp mong muốn được giảm tuổi hưu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động nữ sản xuất trực tiếp mong muốn được giảm tuổi hưu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lao động nữ sản xuất trực tiếp mong muốn được giảm tuổi hưu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top