LĐLĐ Quảng Bình: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Q!uảng Bình trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: X.H
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Q!uảng Bình trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: X.H
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Q!uảng Bình trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: X.H
Lên top