CTY DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM:

Người lao động là nòng cốt của sự phát triển

Người lao động là nòng cốt của sự phát triển của Cty Du lịch Công đoàn VN. Ảnh: Đ.T
Người lao động là nòng cốt của sự phát triển của Cty Du lịch Công đoàn VN. Ảnh: Đ.T
Người lao động là nòng cốt của sự phát triển của Cty Du lịch Công đoàn VN. Ảnh: Đ.T
Lên top